hair&make 山田磨由美071 クリムトを題材に創作した作品。業界誌「IZANAGI」表紙、中16ページ特集掲載。

hair&make 山田磨由美071 クリムトを題材に創作した作品。業界誌「IZANAGI」表紙、中16ページ特集掲載。